รายชื่อหอพักที่เข้าร่วมชมรมหอพัก ประจำปีการศึกษา 2556
สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ลำดับ
ชื่อหอพัก
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
1
หอพัก มีทองคำ อพาร์เมนท์ 41/1   หมู่ที่18 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 6 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 081-610-5334, 086-626-5182
2
หอพัก ไฮเทค เฮ้าส์ 10 

-

ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 13 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530

081-648-8558,081-714-1653

3
หอพัก P N DORM 8
-
ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 13 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-548-4025-0
4
หอพัก ภัทรเพลส 127/14 หมู่ที่ 2 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 13 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 089-531-1080
5
หอพัก วันดี เพลส 127/7 หมู่ที่ 2 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 13 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 089-8873451
6
หอพัก ดาเรีย แมนชั่น 127/5 หมู่ที่ 2 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 13 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530

02-988-4243,089-796-7459

7
หอพัก เพชร เพลส 112/3 หมู่ที่ 3 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 13 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-548-2841
8
หอพัก พี พี แมนชั่น 127/6 หมู่ที่ 2 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 13 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 085-804-6721
9
หอพัก 3469 230 หมู่ที่ 2 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 13 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 087-400-9414
10
หอพัก MK คอร์ด 110/2 หมู่ที่ 2 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 13 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-543-2312,02-543-1674
11
หอพัก เอ็มคิว เลดีชอพาร์ทเมนท์ 127/8 หมู่ที่ 2 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 13 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-5471-4,089-000-0419
12
หอพัก AP House apartment 125/8-9
-
ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 13 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-543-2743-44
13
หอพัก มณฑา 108/14 หมู่ที่ 2 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 13 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-3271-2,089-697-3493
14
หอพัก ประจักษ์ แมนชั่น 1,2 111/5 หมู่ที่ 2 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 13 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-9862
15
หอพัก พูลอนันต์ อพาร์ทเมนท์ 134/3 หมู่ที่ 2 หน้ามหาวิทยาลัย ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-4272-5,089-227-2540
16
หอพัก วรนันท์ 132/2      หมู่ที่ 2  ซอย ม.ภัทรวรรณ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 089-770-1926
ลำดับ
ชื่อหอพัก
ที่อยู่หอพัก
เบอร์โทรศัพท์
17
หอพัก แจ่มพัฒนา 1 135/53 หมู่ที่ 2 ซอยถ้ำขวัญทอง ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-548-2276
18
หอพัก แววแสงเทียน 1,3 135/27 หมู่ที่ 2 หน้ามหาวิทยาลัย ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988--3140,081-565-9926
19
หอพัก ชายอนงค์พัฒนา 135/33 หมู่ที่ 2 ซอยถ้ำขันทอง ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-3000
20
หอพัก P.T.S Point 44 หมู่ที่ 2 ซอยถ้ำขันทอง ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-9889,081-467-5252
21
หอพัก ชายมหานคร 133/138-143 หมู่ที่ 2 ม.ภัทรวรรณ ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-3500
22
หอพัก บ้านพรบุญชัย 27/17 หมู่ที่ 2 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 5 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-9905-6,081-646-5264
23
หอพัก เพิร์ลแมนชั่น 132 หมู่ที่ 2 หน้ามหาวิทยาลัย ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-543-2112
24
หอพัก มหานคร แมนชั่น 136/1 หมู่ที่ 2 ซอยมหานครธานี ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-9600-15
25
หอพัก ปรียานัช 135/72 หมู่ที่ 2 หน้ามหาวิทยาลัย ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-548-2233
26
หอพัก ธราธิป 135/73 หมู่ที่ 2
-
ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-2511
27
หอพัก PN CABIN 42/1 หมู่ที่ 18 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 6 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-3915
28
หอพัก ฟาเรีย แมนชั่น 42 หมู่ที่ 18 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 6 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-4077,081-554-4385
29
หอพัก Alamo Place 43 หมู่ที่ 18 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 8 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-965-4975,083-890-4452
30
หอพัก กาญจนภพ 40-13 หมู่ที่ 1 ข้างโรงยิมส์มหานคร ถนนเลียบวารี กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-9680-85,086-547-7463
31
หอพัก ปุณทรัพย์ แมนชั่น 135/54 หมู่ที่ 2 ซอยถ้ำขันทอง ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-543-2239
32
หอพัก เมืองนคร โฮมเพลซ 135/17 หมู่ที่ 2 ซอยถ้ำขันทอง ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-4384
33
หอพัก พาร์คเลน แมนชั่น 64/99 หมู่ที่ 5
-
-
โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-543--2743-4
34
หอพัก ยูทีคอนโดเทล     29/39    หมู่ที่ 1
-
-
กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-9680
35
คอนโด มหานครธานี 29/39
-
ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 9 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530

02-988-4219

     36
หอพัก NAC แมนชั่น 41 หมู่ที่ 18
-
ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-3690-2 ต่อ 100
     37 หอพัก นิธิมา (อริสา) อพาร์ทเมนท์ 140/10 หมู่ที่ 2
-
ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-3098-9
38
หอพัก ประชากูล 135/18 หมู่ที่ 2
-
ถนนเชื่อมสัมพันธ์ กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 02-988-4243**
    ***หมายเหตุ ลำดับที่ 38 หอพัก ประชากูล  ทางมหาวิทยาลัยฯตัดรายชื่อ เนื่องจากทำผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยตามที่ได้ตกลงไว้