วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน
 
 

      
      เนื่องจากผู้ที่เพิ่งจบการศึกษามาใหม่ ๆ หรือผู้ที่เพิ่งจบมาได้ไม่นานมักจะ มีข้อมูลประสบการณ์ ในการทำงานน้อยกว่าผู้ที่ทำงานมาเป็นเวลานานแล้ว ทำให้จดหมายของผู้ที่เพิ่งจบมาหรือมีประสบการณ์ จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไป คือ จะนำเอาส่วนที่เป็นประวัติย่อรวมไปด้วย ดังนั้นส่วนที่เป็นเนื้อหา ของจดหมายประเภทนี้จะประกอบไปด้วย

ส่วนแรก จะเป็นการกล่าวถึงแหล่งที่คุณทราบข่าว การประกาศรับสมัครงานนี้ พร้อมกับระบุตำแหน่งงาน ที่คุณสนใจลงไป

ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลคล้ายกับประวัติส่วนตัวอันประกอบไปด้วย
- อายุ
- สถานภาพการสมรส
- การศึกษา โดยอาจระบุวิชาที่เรียนลงไปด้วย
- ประสบการณ์และกิจกรรมที่เด่นๆ

ส่วนที่สาม ขอเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยควรกล่าวในเชิงที่ขึ้นอยู่กับ ความ สะดวก ของนายจ้างมากกว่า


 
ตัวอย่างจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ
  
        88/33 Soi Ngamduplee,
Rama IV Rd., Yannawa,
Bagkok 10120
      May 18, 2000
Mark Wallet
60/15 Soi Yenchit,
Chan Rd., Tungwaddorn,
Sathorn Bangkok 10120
   
Dear Mr.Wallet,
   
  I have seen your advertisement for the post of public relations in today's Bangkok
Post and would like to apply for it. The enclosed resume will furnish you with information concerning my experience, training, and capabilities.
    
I am 28 years old, unmarried and graduate of Chiang Mai University in the Faculty of
Humanities. I speak fluent English and have a pleasant personality.
 
As you will note, I have an extensive background in public relations. I have created
and managed fund-raising programs and made hundreds of public speaking presentations. My experience also includes directing community relations, working with numerous volunteers, preparing corporate position statements, and reporting to the Board of Directors. Additionally, I possess a Master of Business Administration (MBA).
 
I am interested in a more challenging job that allows me greater potential in the public
public relations field and your company is well-known for its out-standing professionalism in this field.
  
  I am ready to be called for an interview at your convenience and look forward to
hearing from you soon.
       
      Yours sincerely,
   
                                                                              Miss.Warunee Srisana
Enclosures
  - Resume
  - Educational Certificate (One copy)
  - Two photograph