คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ

 
 
เรื่องของคำศัพท์นี่ก็มองข้ามไปไม่ได้เหมือนกัน เพราะในบางบริษัทก็อาจจะ ให้เรา กรอกใบสมัครงานที่เป็นภาษาอังกฤษ หรืออาจมีการสัมภาษณ์งาน เป็น ภาษา อังกฤษ โดยเราอาจจะได้เจอศัพท์ที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ทางที่ดีก็ เตรียม ป้องกันเอาไว้ก่อน

 Actor นักแสดงชาย
 Actress นักแสดงหญิง
 Accountant สมุห์บัญชี
 Archeologist นักโบราณคดี
 Artist จิตรกร
 Architecture สถาปนิก
 Auditor ผู้ตรวจสอบบัญชี
 Author นักประพันธ์
 Air-hostess พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน
 Announcer โฆษก
 Agriculturist กสิกร
 Banker นายธนาคาร
 Barrister เนติบัณฑิต
 Book-keeper พนักงานทำบัญชี
 Bartender พนักงานประจำบาร์
 Bill collector คนเก็บเงิน
 Biologist นักชีววิทยา
 Botanist นักพฤกษศาสตร์
 Broker นายหน้า
 Businessman นักธุรกิจชาย
 Businesswoman นักธุรกิจหญิง
 Camera man ช่างถ่ายภาพ
 Cashier คนรับจ่ายเงิน
 Cobbler ช่างซ่อมรองเท้า
 Cook คนทำครัว
 Chauffeur คนขับรถ
 Chemist นักเคมี
 Contractor ผู้รับเหมา
 Composer นักแต่งเพลง
 Correspondent ผู้ตอบโต้จดหมาย, ผู้สื่อข่าว
 Clerk เสมียน
 Decorator ช่างแต่งบ้าน
 Dentist ทันตแพทย์
 Detective นักสืบ
 Doctor แพทย์
 Diplomat นักการฑูต
 Dressmaker ช่างตัดเสื้อสตรี
 Draftsman คนวาดภาพหรือออกแบบ
 Driver คนขับรถ
 Editor บรรณาธิการ
 Electrician ช่างไฟฟ้า
 Export officer เจ้าหน้าที่ส่งออก
 Foreman หัวหน้าคนงาน
 Gardener คนทำสวน
 Geographer นักภูมิศาสตร์
 Government officer ข้าราชการ
 Graphic designer นักออกแบบ
 Guide มัคคุเทศก์
 Hair-dresser ช่างแต่งผมสตรี
 Inspector ผู้ตรวจการ
 Interpreter ล่าม
 Jeweller คนขายเพชรพลอย
 Janitor ภารโรง
 Journalist นักหนังสือพิมพ์
 Labourer, Laborer กรรมกร
 Lawyer ทนายความ
 Messenger คนส่งเอกสาร
 Merchant พ่อค้า
 Model นางแบบ
 Nurse นางพยาบาล
 Novelist นักแต่งนิยาย
 Oculist จักษุแพทย์
 Programmer นักเขียนโปรแกรม
 Photographer ช่างภาพ
 Policeman เจ้าหน้าที่ตำรวจ
 Reporter ผู้สื่อข่าว
 Receptionist พนักงานต้อนรับ
 Researcher นักวิจัย
 Selesman พนักงานขายของ
 Scientist นักวิทยาศาสตร์
 Secretary เลขา
 Security officer เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 Shipping clerk เสมียนออกของ
 Singer นักร้อง
 School master ครูชาย
 School mistress ครูหญิง
 Shoe maker ช่างทำรองเท้า
 Shop keeper เจ้าของร้าน
 Supervisor ผู้ตรวจการ
 Surveyor ช่างสำรวจ
 Sport man นักกีฬา
 Stenographer นักเขียนชวเลข
 Surgeon ศัลยแพทย์
 Tailor ช่างตัดเสื้อชาย
 Telephone operator พนักงานตอบรับโทรศัพท์
 Technician ช่างเทคนิค
 Trader พ่อค้า
 Translator พนักงานแปล
 Waiter พนักงานเสิร์ฟอาหารชาย
 Waitress พนักงานเสิร์ฟอาหารหญิง
 Writer นักเขียน